Info z proběhnutých akcí

Seminář první pomoci

2. října 2012 v 11:11 | Martin Neplech, instruktor
Dne 28.7.2012 uspořádalo naše občanské sdruženéí PINUTE seminář první pomoci. Tento seminář se konal v prostorách tělocvičny na ul. Pasteurova 8a, Olomouc. Školiteli na tomto semináři byl team občankého sdružení POMÁHÁME POMÁHAT, kdy hlavní lektorkou byla Mgr. Lucie Balarinová, která se již dlouhodobě zabývá školením první pomoci.

Cíle tohoto semináře bylo seznámit účastníky jak včastně a hlavně dobře poskytnout první pomoc. Jak jsme se dozvěděli prvních pět minut je vždy zásadních pro záchranu člověka, z čehož vycházela i učená první pomoc.

První část tohoto semináře byla o teorii, ve které se probíraly věci jako jak a co říkat při hovoru na tísňové volání, kdy zde bylo i použito několik ukázet ze skutečných telefonátů na tísňové linky. Dále Jak třídit raněné v případě hromadného neštěstí. Jakým způsobem se postarat o člověka v bezvědomí, dále při různých krvácejících poraněních. Dále jsme si vyzkoušeli nepřímou masáž srdce na anči (tréninková pomůcka) apod. Účastníci měli mnoho dotazů a na které se jim dostalo fundovaných odpovědí.


Samozřejmě, že teorie je potřeba, ale stejně důležitá, né-li důležitější je také si vše vyzkoušet v "praxi", teda na modelových situacích, které byly náplní druhé části tohoto semináře.

Rozdělili jsme se do dvou skupinek po pěti lidech, kdy jedna skupinka šla pryč z tělocvičny a druhá si připravila scénář modelové situace. První z modelových situací byla nazvána "Šílený učitel bojových umění" (já jsem hrál samozřejmě tohoto šíleného učitele). Tento "učitel" měl na tréninku dostat amok a své žáky zranit. Nasimulovali jsme zde čtyři zranění. Jeden měl otevřenou zlomeninu pravého předloktí, druhý bezvědomí, třetí byl lehce zranění cukrovkář a čtvrtý byla lehce zraněná, ale v šoku. Každý svou roli zvádl dobře, i když Lucka v šoku byla opravdu dost dobrá. Záchranáři se své role zhostili opravdu dobře. Na závěr, tedy po ukončení ošetření a následném jako předání ošetřovaných do péče odborné lékařské péče, byla tato modelová situace dopodrobna vyhodnocena ze strany teamu POMÁHÁME POMÁHAT. Zjistili jsme kde jsme udělali chybu, která by mohla stát zachraňované poškození zdraví,ale taky to co jsme udělali dobře.


Na závěr bych chtěl poděkovat teamu Pomáháme pomáhat za výuku na tomto semináře. Všem účastníkům se moc líbil a myslím, že účast na dalším semináři bude opět hojná...

Jinak ještě pár foto:

Ostří východu na hradě Sovinci

6. září 2011 v 11:29 | Martin Neplech, instruktor
Malé ohlédnutí za proběhlou akcí "Ostří východu na hradě Sovinci". Tato již tradiční akce proběhla ve dnech 27.-28. 8 2011. Jedná se o přehlídku různých bojových uměních. Této akce se zúčastnila i naše Olomoucká škola bojových umění Yong Tjun a Skirmen.

Hrad Sovinec se nachází asi 6 km, nad obcí Paseka. Sraz byl již v pátek 26.8.2011 ve večerních hodinách. Na hrad jsme dorazili asi kolem 18-ti hodin. probehlo ubytování a seznámení s dalšími účinkujícími.

Tento rok se zúčastnilo mimo naší školy této akce skupina militari airsoft, se svými ukázkami vojenské techniky, vojáci Armády České republiky s bojovým uměním MUSADO, které je oficiální bojové umění pro výcvik v naší armádě, šermíři z Brna s návem Rytíři trnové koruny se svými ukázkami Německé šermířské školy.

V Páteční večer proběhla již tradiční večeře v restauraci Na Vyhlídce. Tentokrát se ji zúčastnila pouze naše škola. Byla zde diskutavána otázka bojových umění v dnešní době apod.

V sobotu dne 27.8.2011 v 10:00 hod. již začínala samotná akce, a to vystoupením nazvaným "Viděli jste minulý rok". Na této ukázce se ve zlomku času prezentovala každá škola a skupina, která minulý rok na této akci vystupovala.

Následně v 11:00 hod. proběhlo vystoupení Rytířů trnové koruny z Brna, kteří metodicky předvedli techniky Německé školy šermu, a to od jednoduchých až poty nejsložitější

Dále ve 12:00 hod. nastoupila na plac naše škola s bojovým uměním Yong Tjun. Naše ukázka byla postavena na tom abychom ukázali jakým způsobem u nás trénuje. Nejednalo se tedy o nacvičenou show, ale o ukázku našeho tréninku skrácenou do 40-ti minutového bloku. Na začátku jsem vysvětli o co se v bojovém umění Yong Tjun jedná a poté následoval celý blok.

Ve 13:00 hod. začala ukázka bojového umění MUSADO MCS v podání vojáků Armády České republiky, která obsahovala jak techniky rychlého zneškodnění protivníka, tak jeho úplnou "likvidaci".

Ve 14:00 hod. se na 5. nádvoří sešli zájemci o disciplínu zvanou Larp. Jedná se o boj s upravenými zbraněmi, aby nemohlo dojít ke zranění zúčasněných.

Další ukázka v 15:00 hod. byla opět v režiji naší školy. Jednalo se o představení bojového umění Skirmen. V této ukázce šlo o to představit Skirmen široké veřejnosti. Což se dle mého povedlo.

V poslední ukázce v 16:00 hod. ukázala svoje možnosti skupina Militari airsoft. V ukázce ukázali jak zajistit rizikový prostor, zneškodnění nepřítele a jeho následné zajmutí. Na konci ukázky se mohli návštěvníci zeptat na otázky, které je zajímali.

Všechny ukázky v neděli proběhly stejně jako v sobotu.

Dále bych se chtěl zmínit o doplňkových programech, které si návštěvníci hradu mohli vyzkoušet, tak např. lukostřelnice na 4 nádvoří, slaňování z hradních hradeb a střelnice před hradem z airsoftových zbraní. V neposlední řadě v místním kostele v sedmi patrech probíhá výstava o působení řádu Německých rytířů u nás.

Malé ohlédnutí za uplynulým prvním veřejným seminářem v obci Pňovice

27. června 2011 v 9:33 | Martin Neplech, instruktor
Dne 26.6.2011 od 09:00 hod. do 14:00 hod. proběhl ve spolupráci s obcí a občanským sdružením Kirri o.s. veřejný seminář sebeobrany v obci Pňovice. Tento seminář se uskutečnil v místním parku, který je běžně využíván k dalším kultůrním akcí, např. různé taneční zábavy či dobročinná akce Psí oči.

I přestože seminář byl uskutečněn přímo v obci a za přijatelnou cenu 100,- Kč, neúčastnil se ho žádný občan obce. Nevím zda je to protože lidé nemají o trénink sebeobrany zájem nebo z jiných důvodů, no kdo ví. Semináře se nakonec zúčastnili členové Olomoucké školy Yong Tjun a Skirmen, vedené pod o.s. PINUTE, která trénuje pod asociací výuky sebeobrany čili AVSE www.avse.cz.Začátek semináře probehl v teoretickém duchu, kdy bylo účastníkům vysvětleno něco z nutné obrany a krájní nouze. Dále bylo vysvětleno jakým způsobem např. se chovat při nenadálích situacích, do kterých se můžou účastníci dostat. Tato část trvala cca 30 minut.

Poté bylo přistoupeno k samotnému tréninku. Vzhledem k tomu, že seminář byl určen k lidem, kteří nikdy s tréninkem sebeobrany nepřišli do styku, začalo se základními údery, se kterými se po celou dobu semináře potkávali stále. Jednalo se o přímé údery dlaní, kladivové údery, údery loktem a kop kolenem. Dále byl cvičen univerzální kryt hlavy a opět v kombinaci s výše uvedenými technikami. Také byla probírána tzv. předkonfliktní fáze, se kterou se lidé potkávají docela často.Také bylo ukázáno jakým způsobem je možno trénovat na fyzické kondici. Protože kondice je pro trénink sebeobrany a všeobecně pro bojová umění či sporty velice důležitá, a kdo Vám tvrdí, že kondici pro boj nepotřebuje nemluví pravdu. V této části šlo hlavně o to ukázat účastníkům, že na trénování kondice není třeba drahé aparáty,ale je možno a to hodně efektivně trénovat s vlasním tělem bez jakých koliv pomůcek.Závěr semináře byl o trénování drilů se simulací fyzického vyčarpání a dezorientace. Z těchto drylů nemám bohužel žádné fota, ale kdo bude mít zájem ať se příjde podívat na trénink do naší školy a sám si to vyzkoušet.

Info ze semináře na téma improvizované zbraně

17. ledna 2011 v 11:41 | Martin Neplech, instruktor
Dne 16.1.2011 od 09:30 hod. do 14:30 hod. se uskutečníl Velký seminář, který byl zaměřen na téma IMPROVIZOVANÉ ZBRANĚ. Tento seminář byl vzhledem k předpokládanému vyššímu počtu účastníků přesunut z našich tradičních prostor na ul. Pasteurové v Olomouci do tělocvičny obchodu s bojovými potřebami, který se nachází pod obchodním domem Koruna. Tyto prostory jsou pro konání takových seminářů ideální.

Začátek semináře proběhl na teoretické bázi. Prvotně bylo třeba rozdat pomůcky, ze kterých měli za úkol vyrobit nějaké zbraně. Jednalo se o pomůcky běžně dostupné jako kartáček na zuby, šňůrky do bot apod. Žáci se toho chopili se vší vervou. Bylo vidět, že i když tři skupinky pracovali nezávisle na sebe některé vyrobené zbraně byly podebné, což je docela logické. e taky pravda, že většina uvedených zbraní byla docela dobře použitelná v praxi.Poté již začal trénink praktické výuky. Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k možným zraněním tak bylo třeba zahřát tělo, aby bylo připraveno k dalšímu trénování. Zahřítí probíhalo ve dvou fázích. První fáze probíhala za použití vlastního těla, kdy jsem využil cviku zvaného angličan s kombinací běhu a stínových úderů.


Další fáze rozehřátí byla ve znamení drylů s lapama. Toto bylo docela náročné nejen po fyzické ale i po psychické stránce.

Poté bylo přistoupeno k tréninku další schopnosti, kterou by měl mít člověk trénující bojová umění a to je schopnost těla vydržet nějaký ten úder. Dryl na otužení kdy dva obouchávají jednoho a jeden dva.
Teď již bylo konečně přistoupeno k tréninku improvizovanými zbraněmi. Jednalo se opět o věci, které nosíme u sebe, kšiltovku a mikinu. Nešlo zde o složité technicky, ale spíše dostat do podvědomí základní návyky při možné obraně z touto improvizovanou zbraní, jako např. jak je možno s touto bouchnout, aby bylo co nejvíce ublíženo útočníkovi, jakým způsobem se hýbat při možné obraně, žáci si vyzkoušeli, že i práci pod stresem, kdy na ně útočník křičí a popř. nevybíravě nadává. Kupodivu, nejvíce sprostá byla na semináři holka.... Ale beru to jako klad a to jak pro útočníka tak hlavně pro obránce. Protože při skutečné situaci taky útočník nebude slušný..... Následně si žáci vyzkoušeli jakým způsobem lze odebírat nůž za použití této improvizované zbraně. Nebylo to sice už tak lehké, ale nakonec si myslím, že to zvládli dobře.


Následovala část při které se žáci učili bránit za použití mikiny. Toto bylo velice podobné předchozí části, a to hlavně z důvodu toho, že nebylo účelem zahltit žáky množstvím technik, ale spíše práce s pár technikami ale zato rychle naučitelnými a dobře zapamatovatelnými.

Předposlední část byla určena k trénování jedné ze schopnosti, kterou by měl mít každý kdo trénuje bojová umění nebo sporty a to je fyzička. Zde bylo na programu dne trénování s pomůckami a to je medicinbal a lapa.

Závěr tréninku probíhal v duchů volných soubojů. Za použití různých zbraní, nebo i beze zbraně. Ze zbraní bylo možno si vybrat např. jedna tyč, dvě tyče, tyč a nůž, nůž a nůž, velký štít a hůl, meč, a různé kombinace těchto zbraní. Dále byl možný sparing boj na zemi atd. Tato část byla pro mnohé poučná a inspirativní.

Seminář na téma krátká střelná zbraň

16. prosince 2010 v 11:40 | Martin Neplech, instruktor
Dne 12.12.2010 proběhl seminář na téma sebeobrana proti krátké střelné zbrani a boje na zemi.

Semináře se účastnilo 10 žáků, což je vzhledem k velikosti naší tělocvičny hojný počet. Většina žáků pistoli nikdy v ruce nedržela, a z tohoto důvodu jsem jim alespoň na věrné kopii glok 17 -airsoftové zbrani jsem jim vysvětlil jak pistole funguje. Na začátku tréninku, bylo třeba trochu zahřátí, aby nevzniklo nějaké zranění. Zahřátí proběhlo v duchu tématu semináře, což znamená pohyby se zbraní a to jak na zemi tak v postoji. Vzhledem k tomu, že se nejedná o technicky náročné věci bylo provádění s menšími chybami u všech docela dobré.

Poté jsme přešli přes otužení rukou, což je dobré pro to abychom si zvykli vnímat a překonat nějakou tu bolest a bolest nám neznemožnila dál bojovat, na postupy při tom, když útočník se zbraní se snaží tuto vytáhnout z pouzdra od boku.

Po tréninku postupů než útočník vytáhne zbraň jsme trénovali odebírání zbraně, když na nás útočník míří. Vybral jsem ty nejčastější útoky se zbraní, a to míření na břicho a na hlavu. Trénink těchto technik byl náročnější, ale i přes malé problémy žáci tyto techniky zvládli, i když na zautomatizování technik bude třeba je trénovat daleko více. Na závěr se všechny postupy trénovali dohromady, aby žák dokázal udělat ten správný postup na ten daný útok, což již bylo daleko náročnější a bylo vidět, že s tímto již byl daleko větší problém.

Poslední hodinu jsme se věnovali technikám boje na zemi, kdy na závěrečných pár minut jsme si dali sparing právě boje na zemi bez úderů a kopů. Pro každého kdo toto někdy zkoušel ví, že je to docela fyzicky náročné.

Naštěstí se niklomu nic nestalo a závěru tréniku jsem se dočkali bez výraznějších zranění...

PS: Fota se na tréninku nedělala,ale byl pořízen video záznam, který bude snad, pokud se to povede, umístěn na facebooku...

Přehlídka bojových umění na hradě Sovinci s názvem „Ostří východu“

30. srpna 2010 v 17:24 | Martin Neplech, instruktor
Ve dne 28.-29. září 2010 proběhla přehlídka bojových umění na hradě Sovinci s názvem "Ostří východu", kterou pořádalo občanské sdružení Krri o.s.. Přehlídka je již pořádána tradičně každý rok. Jedná se již o pátý ročník. Nejedná se o přehlídku bojových umění tak jak je většina lidí zvyklá alá budoshow, ale spíše o prezentaci různých škol a sdružení, které se zabývají jak tréninkem různých bojových umění tak např. historickým tancem, nebo věrnou imitací různých armád ve světě.

Samotné přehlídky se zúčastnily například škola Ju Jutsu z Olomouce vedena Stanislavem Lánským, která předváděla způsob sebeobrany tak jak se vyučuje právě v této škole.

Foto

Svobodné šermířské sdružení Rytíři trnové koruny, kdy tito předváděli techniky školy boje jak s dlouhým mečem tak i s dalšími zbraněmi. A to od jednoduchých technik až po složité.

Foto

Také zde předváděli svůj systém vojáci z Armády České republiky, kdy se jednalo o MUSADO MILITARY COMBAT SYSTÉM, který se nevyučuje veřejně ale pouze v ozbrojených složkách České republiky. Také zde byla pro návštěvníky provedena ukázka slaňování a to z toho nejvyššího bodu na hradě, věže. Lanovka, kterou vojáci umístili od věže na 4 nádvoří byla opravdu jen pro otrlé.

Této přehlídky se zúčastnila tradičně i naše Olomoucká škola bojových umění Yong Tjun a Skirmen. Tato škola prezentovala způsob výuky, jaký je zde prováděn. Předváděla různé aplikační dryly ve dvojicích zvané Lat sau, formy např. SIU NIM TAU Chim kiu, nebo také trénink za pomocí různých pomůcek především úderových Lap. Dále ukázku bojového umění Skirmen, kdy toto je založené na jednotném konceptu boje s různými zbraněmi.

Foto


Skupina Airt soft bojovníků, kteří zde předváděli různé vojenské akce.

Foto


Tuto přehlídku okrásněly sličné tanečnice ze spolku s názvem Perchty von Bladen, které předváděli historické tance, a to dokonce i se zapojením přítomných diváků.


Foto

Příjezd na samotný hrad byl pro účastníky v odpoledních hodinách již v pátek dne 27.9.2010. Po ubytování v "Konírnách", jsem provedl naši fotografku Hanku po hradě. Poté byla ve 20:00 hod. svolána hlavním organizátorem Davidem Křižanem tzv."válečná" porada na pátém nádvoří, které se zúčastnili všichni přítomní členové všech skupin. Na této poradě jsme byli informování o celé organizaci této akce. Hlavní program byl plánovaný v sobotu i v neděli stejně a to od 10:00 hod. do 17:00 hod. Každý vystupující měl na předvedení své činnosti v průměru 30 min,ale jak se ukázalo později pro někoho bylo i těchto 30 minut málo, protože představit v tak krátké době všechno co se člověk učí několik let je opravdu málo. Následně bylo přistoupeno k návštěvě restaurace Na Vyhlídce v obci PASEKA. Zde v příjemném prostředí restaurace se člověk dobře najedl a podiskutoval jak o všedních věcech tak i o bojových umění. Po příjezdu zpět na hrad se šlo již spát. V sobotu ráno opět proběhla porada, kdy se již byl konrétizovaný dnešní program. Naše škola šla na řadu až po polední přestávce ve 13:30 hod., kdy jsme předváděli bojové umění Skirmen. Dopolední program sice narušilo špatné počasí - déšť, ale byla to pouze chvilková záležitost. Přes špatné počasí hrad navštívilo řadu návštěvníků, což opravdu oceňuji. Další naše vystoupení proběhlo v odpoledních hodinách v 16:30 hod. Během volného času bylo sjednoceno co budeme předvádět. Také zde bylo organizátory nachystáno občerstvení, kdy se jednalo gulášovou polévku uvařenou na ohni v kotlíku.

Ve večerních hodinách proběhl seminář zaměřený na diskuzi ohledně různých útoků z pohledu různých lidí, dle toho co lidé trénují. Jednalo se o zajímavý počin. Bylo zde vidět, že každý člověk má svůj pohled na věc. Poté se zde i účastníci konfrontovali mezi sebou a to jak za použití tréninkových zbraní tak i beze zbraní. Nejednalo se zde ale o spory mezi sebou,ale spíše o přátelská utkání, kde nešlo o vítěze a poraženého, ale o možnost zkusit si zacvičit s různými lidmi, kteří třeba ani s těmito zbraněmi nemají zkušenosti.

Další program byl již v režii jednotlivých lidí,ale i přesto se na "konírnách" sešla různá společnost, která se společně bavila až do hluboké noci.

Ráno byla opět porada,ale této jsem se nezúčastnil, za což mě bylo hlavním pořadatelem vyčiněno,ale k mé omluvě se jednalo o informační šum, než o úmysl. Program proběhl stejně jako v sobotu. Počasí bylo o poznání lepší a z tohoto důvodu si myslím, že i návštěvníků hradu bylo více, ale toto je spíše můj subjektivní názor, než o fakt.

Vystoupení se ale líbila což bylo zaznamenáno u mnoha návštěvníků nezávisle na sobě. Snad i další ročník této přehlídky v roce 2011 bude alespoň stejně úspěšný jako tento. O této přehlídce je možno si také přečíst na stránkách Bruntálského deníku a také v některém budoucím čísle celorepublikového časopisu Bojová umění…. Toto byl můj pohled na tuto akci.


 
 

Reklama