Leden 2011

Info ze semináře na téma improvizované zbraně

17. ledna 2011 v 11:41 | Martin Neplech, instruktor |  Info z proběhnutých akcí
Dne 16.1.2011 od 09:30 hod. do 14:30 hod. se uskutečníl Velký seminář, který byl zaměřen na téma IMPROVIZOVANÉ ZBRANĚ. Tento seminář byl vzhledem k předpokládanému vyššímu počtu účastníků přesunut z našich tradičních prostor na ul. Pasteurové v Olomouci do tělocvičny obchodu s bojovými potřebami, který se nachází pod obchodním domem Koruna. Tyto prostory jsou pro konání takových seminářů ideální.

Začátek semináře proběhl na teoretické bázi. Prvotně bylo třeba rozdat pomůcky, ze kterých měli za úkol vyrobit nějaké zbraně. Jednalo se o pomůcky běžně dostupné jako kartáček na zuby, šňůrky do bot apod. Žáci se toho chopili se vší vervou. Bylo vidět, že i když tři skupinky pracovali nezávisle na sebe některé vyrobené zbraně byly podebné, což je docela logické. e taky pravda, že většina uvedených zbraní byla docela dobře použitelná v praxi.Poté již začal trénink praktické výuky. Vzhledem k tomu, že by mohlo dojít k možným zraněním tak bylo třeba zahřát tělo, aby bylo připraveno k dalšímu trénování. Zahřítí probíhalo ve dvou fázích. První fáze probíhala za použití vlastního těla, kdy jsem využil cviku zvaného angličan s kombinací běhu a stínových úderů.


Další fáze rozehřátí byla ve znamení drylů s lapama. Toto bylo docela náročné nejen po fyzické ale i po psychické stránce.

Poté bylo přistoupeno k tréninku další schopnosti, kterou by měl mít člověk trénující bojová umění a to je schopnost těla vydržet nějaký ten úder. Dryl na otužení kdy dva obouchávají jednoho a jeden dva.
Teď již bylo konečně přistoupeno k tréninku improvizovanými zbraněmi. Jednalo se opět o věci, které nosíme u sebe, kšiltovku a mikinu. Nešlo zde o složité technicky, ale spíše dostat do podvědomí základní návyky při možné obraně z touto improvizovanou zbraní, jako např. jak je možno s touto bouchnout, aby bylo co nejvíce ublíženo útočníkovi, jakým způsobem se hýbat při možné obraně, žáci si vyzkoušeli, že i práci pod stresem, kdy na ně útočník křičí a popř. nevybíravě nadává. Kupodivu, nejvíce sprostá byla na semináři holka.... Ale beru to jako klad a to jak pro útočníka tak hlavně pro obránce. Protože při skutečné situaci taky útočník nebude slušný..... Následně si žáci vyzkoušeli jakým způsobem lze odebírat nůž za použití této improvizované zbraně. Nebylo to sice už tak lehké, ale nakonec si myslím, že to zvládli dobře.


Následovala část při které se žáci učili bránit za použití mikiny. Toto bylo velice podobné předchozí části, a to hlavně z důvodu toho, že nebylo účelem zahltit žáky množstvím technik, ale spíše práce s pár technikami ale zato rychle naučitelnými a dobře zapamatovatelnými.

Předposlední část byla určena k trénování jedné ze schopnosti, kterou by měl mít každý kdo trénuje bojová umění nebo sporty a to je fyzička. Zde bylo na programu dne trénování s pomůckami a to je medicinbal a lapa.

Závěr tréninku probíhal v duchů volných soubojů. Za použití různých zbraní, nebo i beze zbraně. Ze zbraní bylo možno si vybrat např. jedna tyč, dvě tyče, tyč a nůž, nůž a nůž, velký štít a hůl, meč, a různé kombinace těchto zbraní. Dále byl možný sparing boj na zemi atd. Tato část byla pro mnohé poučná a inspirativní.