Srpen 2010

Přehlídka bojových umění na hradě Sovinci s názvem „Ostří východu“

30. srpna 2010 v 17:24 | Martin Neplech, instruktor |  Info z proběhnutých akcí
Ve dne 28.-29. září 2010 proběhla přehlídka bojových umění na hradě Sovinci s názvem "Ostří východu", kterou pořádalo občanské sdružení Krri o.s.. Přehlídka je již pořádána tradičně každý rok. Jedná se již o pátý ročník. Nejedná se o přehlídku bojových umění tak jak je většina lidí zvyklá alá budoshow, ale spíše o prezentaci různých škol a sdružení, které se zabývají jak tréninkem různých bojových umění tak např. historickým tancem, nebo věrnou imitací různých armád ve světě.

Samotné přehlídky se zúčastnily například škola Ju Jutsu z Olomouce vedena Stanislavem Lánským, která předváděla způsob sebeobrany tak jak se vyučuje právě v této škole.

Foto

Svobodné šermířské sdružení Rytíři trnové koruny, kdy tito předváděli techniky školy boje jak s dlouhým mečem tak i s dalšími zbraněmi. A to od jednoduchých technik až po složité.

Foto

Také zde předváděli svůj systém vojáci z Armády České republiky, kdy se jednalo o MUSADO MILITARY COMBAT SYSTÉM, který se nevyučuje veřejně ale pouze v ozbrojených složkách České republiky. Také zde byla pro návštěvníky provedena ukázka slaňování a to z toho nejvyššího bodu na hradě, věže. Lanovka, kterou vojáci umístili od věže na 4 nádvoří byla opravdu jen pro otrlé.

Této přehlídky se zúčastnila tradičně i naše Olomoucká škola bojových umění Yong Tjun a Skirmen. Tato škola prezentovala způsob výuky, jaký je zde prováděn. Předváděla různé aplikační dryly ve dvojicích zvané Lat sau, formy např. SIU NIM TAU Chim kiu, nebo také trénink za pomocí různých pomůcek především úderových Lap. Dále ukázku bojového umění Skirmen, kdy toto je založené na jednotném konceptu boje s různými zbraněmi.

Foto


Skupina Airt soft bojovníků, kteří zde předváděli různé vojenské akce.

Foto


Tuto přehlídku okrásněly sličné tanečnice ze spolku s názvem Perchty von Bladen, které předváděli historické tance, a to dokonce i se zapojením přítomných diváků.


Foto

Příjezd na samotný hrad byl pro účastníky v odpoledních hodinách již v pátek dne 27.9.2010. Po ubytování v "Konírnách", jsem provedl naši fotografku Hanku po hradě. Poté byla ve 20:00 hod. svolána hlavním organizátorem Davidem Křižanem tzv."válečná" porada na pátém nádvoří, které se zúčastnili všichni přítomní členové všech skupin. Na této poradě jsme byli informování o celé organizaci této akce. Hlavní program byl plánovaný v sobotu i v neděli stejně a to od 10:00 hod. do 17:00 hod. Každý vystupující měl na předvedení své činnosti v průměru 30 min,ale jak se ukázalo později pro někoho bylo i těchto 30 minut málo, protože představit v tak krátké době všechno co se člověk učí několik let je opravdu málo. Následně bylo přistoupeno k návštěvě restaurace Na Vyhlídce v obci PASEKA. Zde v příjemném prostředí restaurace se člověk dobře najedl a podiskutoval jak o všedních věcech tak i o bojových umění. Po příjezdu zpět na hrad se šlo již spát. V sobotu ráno opět proběhla porada, kdy se již byl konrétizovaný dnešní program. Naše škola šla na řadu až po polední přestávce ve 13:30 hod., kdy jsme předváděli bojové umění Skirmen. Dopolední program sice narušilo špatné počasí - déšť, ale byla to pouze chvilková záležitost. Přes špatné počasí hrad navštívilo řadu návštěvníků, což opravdu oceňuji. Další naše vystoupení proběhlo v odpoledních hodinách v 16:30 hod. Během volného času bylo sjednoceno co budeme předvádět. Také zde bylo organizátory nachystáno občerstvení, kdy se jednalo gulášovou polévku uvařenou na ohni v kotlíku.

Ve večerních hodinách proběhl seminář zaměřený na diskuzi ohledně různých útoků z pohledu různých lidí, dle toho co lidé trénují. Jednalo se o zajímavý počin. Bylo zde vidět, že každý člověk má svůj pohled na věc. Poté se zde i účastníci konfrontovali mezi sebou a to jak za použití tréninkových zbraní tak i beze zbraní. Nejednalo se zde ale o spory mezi sebou,ale spíše o přátelská utkání, kde nešlo o vítěze a poraženého, ale o možnost zkusit si zacvičit s různými lidmi, kteří třeba ani s těmito zbraněmi nemají zkušenosti.

Další program byl již v režii jednotlivých lidí,ale i přesto se na "konírnách" sešla různá společnost, která se společně bavila až do hluboké noci.

Ráno byla opět porada,ale této jsem se nezúčastnil, za což mě bylo hlavním pořadatelem vyčiněno,ale k mé omluvě se jednalo o informační šum, než o úmysl. Program proběhl stejně jako v sobotu. Počasí bylo o poznání lepší a z tohoto důvodu si myslím, že i návštěvníků hradu bylo více, ale toto je spíše můj subjektivní názor, než o fakt.

Vystoupení se ale líbila což bylo zaznamenáno u mnoha návštěvníků nezávisle na sobě. Snad i další ročník této přehlídky v roce 2011 bude alespoň stejně úspěšný jako tento. O této přehlídce je možno si také přečíst na stránkách Bruntálského deníku a také v některém budoucím čísle celorepublikového časopisu Bojová umění…. Toto byl můj pohled na tuto akci.Nějaké Fota z tréninku

10. srpna 2010 v 18:02 | Martin Neplech, instruktor |  Galerie FOTO